Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ gì trong công cuộc chống dịch COVID-19

Do số lượng lớn và sự thay đổi nhanh chóng các tổn thương ở phổi, nên cần phải kiểm tra lại nhiều lần và đánh giá hình ảnh trong một khoảng thời gian ngắn, điều đó đã làm tăng đáng kể khối lượng công việc của các bác sĩ hình ảnh.

Mới đây, Huawei Cloud đã làm việc với ĐH Khoa học & Công nghệ Hoa Trung (Huazhong) và Công ty Công nghệ Lanwon để phát triển và công bố dịch vụ phân tích hình ảnh y tế định lượng được hỗ trợ bởi AI cho công cuộc chống dịch COVID-19.

Với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dịch vụ có thể nhanh chóng đưa ra kết quả định lượng CT chính xác cho các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và lâm sàng, giảm bớt áp lực kiểm dịch và khối lượng công việc.

Dịch vụ phân tích hình ảnh y tế "AI + CT" cho COVID-19 được phát triển và xây dựng dựa trên nền tảng phân tích hình ảnh y tế EIHealth.

Ngoài ra, dịch vụ này có thể cho ra kết quả lượng tử hóa CT trong vài giây. So với các phương pháp truyền thống mà các bác sĩ sử dụng để tự rút ROI để đánh giá định lượng, dịch vụ này cải thiện đáng kể hiệu quả chẩn đoán.

Đọc thêm