Zalo trên iOS đã hỗ trợ video call

Tính năng này xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 10-2016 và ở thời điểm đó nó chỉ mới có sẵn cho các thiết bị Android. Khi cài đặt hoàn tất, bạn nhấp vào biểu tượng cuộc gọi ở góc trên bên phải và chọn Cuộc gọi video. Bản cập nhật lần này còn cải thiện tốc độ chụp ảnh, gửi nội dung tự hủy trong vòng 24 tiếng.

Đọc thêm