Cần làm gì khi bị hack tài khoản Zalo?

Cần làm gì khi bị hack tài khoản Zalo?
(PLO)- Sau khi hack được tài khoản Zalo, kẻ gian sẽ lợi dụng danh tiếng của bạn để đi mượn tiền hoặc nhờ nạp card điện thoại. Cần làm gì khi bị hack Zalo?