Yahoo tiến hành thanh lọc tài khoản

Điều này đồng nghĩa với việc nếu không muốn mất tài khoản, người dùng cần đăng nhập lại vào Yahoo ID trước thời hạn cuối.

Yahoo tiến hành thanh lọc tài khoản ảnh 1

Đây là động thái mới nhất của Yahoo trong công cuộc tìm lại chỗ đứng trên thị trường công nghệ. Trước đó, công ty này đã mua lại mạng xã hội Tumblr với 1,1 tỉ USD đồng thời “khai tử” tới sáu ứng dụng và dịch vụ.

TB