Tìm lại trang web đã “mất tích”

Tìm lại trang web đã “mất tích”
(PLO) - Các trang web có thể bỗng dưng một ngày “biến mất” khỏi mạng internet, có thể vì trục trặc kỹ thuật một lúc, cũng có thể vì chủ website đã xóa bỏ nó, hoặc cũng có thể vì cả website đã bị xóa vĩnh viễn. Nhưng nếu bạn muốn tìm lại trang web đó, có những cách sau:
Xem thêm