Yahoo Maps sắp đóng cửa

Dù vậy, Maps sẽ không biến mất hoàn toàn, dịch vụ của Maps trên các website khác như công cụ tìm kiếm của Yahoo và trang chia sẻ ảnh Flickr sẽ vẫn tồn tại.

Việc đóng cửa dịch vụ trên nằm trong việc cắt giảm những sản phẩm cũ để tập trung nguồn lực cho các dự án trung tâm của Yahoo. Trong vòng hai năm rưỡi qua đã có hơn 60 sản phẩm của Yahoo bị ngưng hoạt động.

TB

Đọc thêm