Xuất hiện virus nguy hiểm tấn công chương trình chat

Khi một máy tính bị nhiễm virus, nó sẽ tự động gửi chính mình đến tất cả bạn chat khác trong danh sách chat của nạn nhân. Điều đặc biệt là chúng có thể xuất hiện theo nhiều ngôn ngữ (13 ngôn ngữ) và lây nhiễm qua những chương trình chat phổ biến: Yahoo! Messenger, Skype, Paltalk Messenger, ICQ, Windows Live Messenger, Google Talk…

Sâu IM-Worm.Win32.Zeroll có khả năng “mở cửa sau”, tức là sau khi nhiễm vào máy tính nó sẽ tự động liên lạc đến trung tâm điều khiển từ xa của hacker để nhận lệnh thực hiện các hành động. Nó có thể tự động tải về thêm nhiều chương trình mã độc khác nhưng người dùng máy tính không biết.

N.VŨ

Đọc thêm