Xuất hiện tiện ích giúp cai nghiện Facebook

Xuất hiện tiện ích giúp cai nghiện Facebook ảnh 1

Sau khi hoàn tất, Focusbook sẽ hỏi tại sao bạn lại muốn ghé thăm Facebook, dù trả lời thế nào thì nó cũng sẽ xuất hiện một lớp phủ màu xanh ngày càng to trên trang. Lớp phủ này khiến bạn không thể xem được gì, đồng thời nhắc nhở bạn nên quay trở lại làm việc.