Xóa nhanh các hàng và cột trống bên trong Excel

Đôi khi do nhập liệu sơ suất, các bảng tính của bạn có thể sẽ thừa ra một vài dòng/cột trống, nếu xóa chúng đi bằng các phương pháp thủ công thì rất mất thời gian, do đó bạn có thể áp dụng thủ thuật sau đây để xóa nhanh hơn. Ở đây người viết sẽ thao tác trên Excel 2013, đối với các phiên bản trước đó, người dùng cũng thực hiện tương tự. 

Xóa nhanh các hàng và cột trống bên trong Excel ảnh 1

Đầu tiên, bạn cần chọn toàn bộ khu vực có chứa các dòng/cột trống, sau đó chuyển về thẻ Home, tìm đến phần Edit > Find & Select > Go to Special. Trong trình đơn vừa mới xuất hiện, bạn chọn vào phần Blanks > OK, lúc này các dòng/cột trống sẽ được tô đậm. Quay trở lại thẻ Home một lần nữa, bạn tìm đến phần Cells > Delete > Delete Sheet Rows để xóa toàn bộ các dòng trống, nếu là cột trống, bạn cũng thực hiện tương tự nhưng chọn là Delete Sheet Columns.

Xóa nhanh các hàng và cột trống bên trong Excel ảnh 2