Xem video trên Facebook không cần kết nối Internet

Theo đó, các video sẽ được tải về và lưu trữ ngay bên trong ứng dụng Facebook. Đây được xem là động thái thúc đẩy và nỗ lực gia tăng số lượng người dùng tại các quốc gia chưa được tiếp cận nhiều với Internet.

Đọc thêm