Xem ảnh HDR trong iOS 4.1 của iPhone

Trong một số trường hợp, các bức ảnh chụp ở chế độ này thường cho màu sắc lạ, đậm và tươi hơn. Tuy nhiên, cũng có những bức ảnh khi chụp HDR khả năng cân bằng trắng giảm.

Dưới đây là một số hình ảnh mặc định và ảnh chụp ở chế độ HDR trên iPhone.

Xem ảnh HDR trong iOS 4.1 của iPhone ảnh 1

Xem ảnh HDR trong iOS 4.1 của iPhone ảnh 2

Xem ảnh HDR trong iOS 4.1 của iPhone ảnh 3

Xem ảnh HDR trong iOS 4.1 của iPhone ảnh 4

Xem ảnh HDR trong iOS 4.1 của iPhone ảnh 5

Xem ảnh HDR trong iOS 4.1 của iPhone ảnh 6

Xem ảnh HDR trong iOS 4.1 của iPhone ảnh 7

Xem ảnh HDR trong iOS 4.1 của iPhone ảnh 8

Xem ảnh HDR trong iOS 4.1 của iPhone ảnh 9

Xem ảnh HDR trong iOS 4.1 của iPhone ảnh 10

Xem ảnh HDR trong iOS 4.1 của iPhone ảnh 11

(Theo Sohoa - Ảnh: Gizmodo)

Đọc thêm