Sẽ có ô tô chạy bằng khí CO2

Sẽ có ô tô chạy bằng khí CO2
(PLO) – Audi không chế tạo xe thân thiện chạy bằng điện và pin như của Tesla, hoặc hydro – điện như Toyota, mà họ lại tạo ra một nguồn nhiên liệu mới là diesel tổng hợp từ CO2.
Xem thêm