Xài smartphone Android có thể bị hack trong vài giây

Lại một lần nữa lỗ hổng Stagefright tái xuất hiện dù cho Google đã liên tục tung ra các bản vá lỗi.

Sự cố này ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thiết bị Android từ phiên bản 2.2 đến 5.1. Theo đó, tin tặc sẽ dụ bạn nhấp vào các liên kết độc hại để tấn công và khai thác thiết bị, thời gian tấn công chỉ mất khoảng vài giây cho đến hai phút.

Đọc thêm