Cách kiểm tra tốc độ WiFi đúng cách

Cách kiểm tra tốc độ WiFi đúng cách
(PLO)- Nếu cảm thấy tốc độ WiFi tại nhà hoặc công ty bị chậm một cách bất thường, bạn có thể áp dụng một số mẹo nhỏ sau đây để kiểm tra và khắc phục.

Cách kiểm tra ai đang xài ké WiFi

Cách kiểm tra ai đang xài ké WiFi
(PLO)- Không cần phải đăng nhập vào router, bạn vẫn có thể biết được những thiết bị đang kết nối vào mạng WiFi và ngăn chặn dễ dàng. 
Xem thêm