X-Ripper 1.5 - Trích xuất nội dung ẩn từ các tập tin bất kì

Tải tại http://goo.gl/uFyL0R, dung lượng 56 KB, tương thích Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32-bit và 64-bit).

Sau khi tải về, bạn chỉ cần giải nén và nhấp đôi vào tập tin thực thi để sử dụng ngay mà không cần cài đặt. Giao diện của chương trình cũng khá đơn giản, đầu tiên, bạn kích vào nút Browse ở mục File to scan và duyệt đến tập tin cần trích xuất. Tương tự như vậy, bạn lựa chọn thư mục đích để lưu trữ các tập tin được tìm thấy ở nút Browse bên dưới.

 
X-Ripper 1.5 - Trích xuất nội dung ẩn từ các tập tin bất kì ảnh 1

Chương trình hỗ trợ trích xuất các tập tin âm thanh bao gồm WAV, OGG, WMA, MID, VOC, AU và AIF (không hỗ trợ MP3), các định dạng hình ảnh phổ biến (BMP, JPG, PNG, GIF, TGA, TIF, PCX) và một số định dạng video (AVI, WMV, SMK, BIK).

Hơn nữa, về mặt lí thuyết, bạn có thể tự mình thêm vào các định dạng khác thông qua tập tin X-Ripper.ini của chương trình (điều này đòi hỏi một số kiến thức về các định dạng tập tin). 

X-Ripper 1.5 - Trích xuất nội dung ẩn từ các tập tin bất kì ảnh 2

Trong khung File format to search, bạn lựa chọn các định dạng tập tin cần trích xuất bao gồm Graphics only (chỉ tìm hình ảnh), Audio only (chỉ tìm các tập tin âm thanh) và Video only (chỉ tìm các tập tin video). Bên cạnh đó, bạn có thể tự mình chỉ định các định dạng muốn tìm kiếm rồi nhấn Start searching để bắt đầu.

 
X-Ripper 1.5 - Trích xuất nội dung ẩn từ các tập tin bất kì ảnh 3

Người viết đã thử nghiệm trích xuất tập tin imageres.dll trong hệ thống tại đường dẫn C:\Windows\System32\ thì thấy nó làm việc rất hiệu quả, các tập tin được trích xuất đều có thể xem được dễ dàng. Lưu ý: nếu tập tin nguồn đã bị mã hóa thì chương trình sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì.