Dùng smartphone cũ làm thiết bị dẫn đường

Dùng smartphone cũ làm thiết bị dẫn đường
Việc mua một thiết bị dẫn đường cho ô tô có giá 3-5 triệu đồng được xem là khá tốn kém, người dùng có thể sử dụng các dòng smartphone, tablet hết đời để thay thế sẽ là giải pháp tiết kiệm hữu hiệu.
Xem thêm