Windows có thực sự an toàn hơn OS X?

Điều này được tiết lộ trong một báo cáo mới của GFI Software, hầu hết các hệ điều hành đều có lỗ hổng liên quan đến bảo mật. Tuy nhiên, Apple OS X và iOS vốn mang tiếng an toàn nhất lại đứng đầu danh sách dễ bị tấn công hơn so với Windows?

GFI dựa trên những dữ liệu từ National Vulnerability Database (NVD) để nghiên cứu và biên soạn ra một số điều thú vị sau đây. 

Windows có thực sự an toàn hơn OS X? ảnh 1

-  Trong thời gian 2013 - 2014, số lượng lỗ hổng đã tăng 2.244, tăng 47% chỉ trong vòng một năm.
- Các ứng dụng của bên thứ ba trong chiếm hơn 80% các lỗ hổng được báo cáo. Chỉ có 13% các lỗ hổng được đánh giá là nằm bên trong các hệ điều hành.
- OS X và iOS đều đứng đầu bảng xếp hạng với hầu hết các lỗ hổng và đều được đánh giá là có nguy cơ cao.
- Linux dễ bị tổn thương hơn so với Windows. 
- Microsoft Internet Explorer là trình duyệt an toàn, theo sau là Chrome và Firefox.

Windows có thực sự an toàn hơn OS X? ảnh 2

Trong khi những con số này có thể sẽ gây sốc cho người dùng, tuy nhiên nó lại vẽ ra một bức tranh đầy đủ về tình trạng an ninh hiện nay. Nghiên cứu cho thấy người dùng iPhone cũng có nhiều khả năng bị “moi tiền” bởi các ứng dụng hơn người dùng Android, tương tự như vậy cho Mac. Tuy nhiên, OS X chỉ chiếm 7% thị trường máy tính để bàn theo báo cáo hồi tháng 1 năm 2015 của Net Applications.

Windows có thực sự an toàn hơn OS X? ảnh 3

Trong khi Windows được chia thành nhiều phần cho các phiên bản khác nhau, thì OS X và iOS được đóng gói như là một hệ điều hành đồng nhất. Là một điều là Android cũng vắng mặt trong danh sách lần này.

Đọc thêm