Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ Windows 7

Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ Windows 7
(PLO) – Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ cho Windows 7 Service Pack 1 từ ngày 13-01-2015. Tuy nhiên người dùng vẫn còn 5 năm nữa để chuyển giao qua phiên bản mới sau ngày 14-01-2020. 
Xem thêm