Windows 10 Technical Preview update hỗ trợ video định dạng MKV

Windows 10 Technical Preview update hỗ trợ  video định dạng MKV ảnh 1

MKV hiện là định dạng Video được sử dụng phổ biến trong việc chia sẻ phim độ nét cao. Tuy nhiên, muốn phát các tập tin này trên Windows thì chúng ta phải cài thêm các app từ bên ngoài như K-Lite, VLC.... Nay trên Windows 10, MKV được hỗ trợ sẵn và chúng ta có thể nhanh chóng mở tập tin này bằng Windows Media Player. Mặc dù khi mở tập tin sẽ có một thông báo lỗi hiện lên nói là không thể phát được nhưng nếu nhấn nút "Yes" thì phim vẫn phát bình thường.