Cách xem lại mật khẩu WiFi trên iPhone

Cách xem lại mật khẩu WiFi trên iPhone
(PLO)- Bắt đầu từ phiên bản iOS 16, Apple đã cho phép người dùng xem lại mật khẩu WiFi trên iPhone mà không cần phải cài đặt thêm các tiện ích của bên thứ ba.