Ngân hàng cảnh báo mã độc Red Alert 2.0

Ngân hàng cảnh báo mã độc Red Alert 2.0
(PL)- Vừa qua, một số ngân hàng đã gửi email cảnh báo người dùng về việc xuất hiện của mã độc Red Alert 2.0, chuyên tấn công các ứng dụng ngân hàng và mạng xã hội trên Android. 

Facebook Lite giả ăn cắp thông tin người dùng

Facebook Lite giả ăn cắp thông tin người dùng
(PL)- Các nhà nghiên cứu tại Malwarebytes Lab vừa phát cảnh báo về sự tồn tại của các ứng dụng Facebook Lite giả mạo, chuyên đánh cắp thông tin người dùng, thu thập số điện thoại, địa chỉ MAC, vị trí… và gửi về máy chủ do tội phạm mạng chỉ định.