Vui lễ không nghỉ online

Nhưng ngay sau đó và kéo dài đến hết kỳ nghỉ, mọi người gần như không rời các thiết bị truy cập internet. Trong các ngày nghỉ lễ, lưu lượng truy cập internet còn cao đặc biệt.

Một số chuyên gia giải thích là do nhiều người háo hức thử dùng máy mới, là món quà họ nhận được nhân dịp Giáng sinh.

Các chuyên gia tại Sandvine tin rằng, trong thời đại kỹ thuật số này, khuynh hướng truy cập internet nhiều trong mùa lễ tết không chỉ có ở Mỹ mà sẽ còn khắp toàn cầu.
 

Theo THANH TÂM (BW/DNSG)