VinaPhone tăng giá iPhone 4 lần thứ 3

VinaPhone tăng giá iPhone 4 lần thứ 3 ảnh 1

Giá iPhone 4 của VinaPhone lại tăng. Ảnh: Quốc Huy.

Đợt tăng giá này, VinaPhone áp dụng cho cả iPhone 3GS 8GB và các model iPhone 4. Phiên bản đi trước sẽ tăng thêm 500.000 đồng, trong khi dòng di động mới đồng loạt cộng 600.000 đồng vào giá bán.

Giá bán iPhone 4 được VinaPhone giải thích là do biến động vì tỷ giá. Hiện USD vẫn tiếp tục tăng và khan hiếm, trong khi di động của hãng nhập khẩu đều phải thanh toán thông qua đồng ngoại tệ này.

Hiện tại, giá iPhone 3GS 8GB của VinaPhone đã lên mức 10,8 triệu đồng, sau khi cộng tiền ứng trước khi hòa mạng, khách hàng phải thanh toán 11,4 triệu đồng. Trong khi trước đó, giá phiên bản này là gần 10,3 triệu đồng.

VinaPhone tăng giá iPhone 4 lần thứ 3 ảnh 2

Bảng giá iPhone mới từ VinaPhone.

iPhone 4 có mức tăng nhiều hơn, gói iTouch hiện là 13,1 và 15,3 triệu đồng đối với hai bản 16GB và 32GB. Trong khi, gói iSurf từ 15,1 và 17,5 triệu, bao gồm cả các cước phí thanh toàn trước.

Đây là lần thứ ba VinaPhone tăng giá iPhone. Hôm 13/10, sau hai tuần bán iPhone 4, máy tăng từ 200.000 đến 500.00 đồng, khoảng hơn 10 ngày tiếp theo, hãng cộng vào giá bán 300.000 đồng. Đây là đợt điều chỉnh nhiều nhất của VinaPhone, hiện Viettel chưa có phương án tăng giá iPhone 4 từ khi bán ra.

Dù tăng, nhưng iPhone 4 chính hãng vẫn rẻ hơn so với phần khúc xách tay. Hiện bản 16GB quốc tế đang bán ở mức hơn 18 triệu, trong khi các model 32GB trên 21 triệu đồng.

Giá iPhone 3GS 8GB của VinaPhone

Hòa mạng và đăng ký sử dụng gói cước trả sau iTouch:

1. Khách hàng cá nhân:

Gói cước iPhone trả sau (đồng, gồm VAT) iTouch 1 iTouch 2 iTouch 3
Giá máy đã gồm VAT
iPhone 3GS-8Gb 10.799.000 10.799.000 10.799.000
Số tiền cước ứng trước khi hòa mạng 600 600 600
Tổng phải thanh toán khi hòa mạng
iPhone 3GS-8Gb 11.399.000 11.399.000 11.399.000
Cam kết sử dụng 24 tháng
Tổng tiền hoàn trả trong 24 tháng 4.090.000 5.520.000 7.430.000
(= đặt cọc cước + tổng khuyến mãi cước)
Số tiền hòa trả hàng tháng, ngay từ tháng đầu tiên 170.416 230 309.583
Tiền cước thanh toán tối thiểu/tháng tháng (= giá gói – số tiền được hoàn trả) 229.584 320 340.417
Cam kết sử dụng 12 tháng
Tổng tiền hoàn trả trong 12 tháng 2.345.000 3.060.000 4.015.000
(= đặt cọc cước + tổng khuyến mãi cước)
Số tiền hòa trả hàng tháng 195.417 255 334.583
(ngay từ tháng đầu tiên)
Tiền cước thanh toán tối thiểu/tháng tháng (= giá gói – số tiền được hoàn trả) 204.583 295 315.417

2. Khách hàng là doanh nghiệp hoặc cá nhân có mức cước trung bình hàng tháng từ 1triệu đồng trong vòng 12 tháng gần đây:

Gói cước iPhone trả sau (đồng, gồm VAT) iTouch 1 iTouch 2 iTouch 3
Tổng phải thanh toán khi hòa mạng
iPhone 3GS-8Gb 10.799.000 10.799.000 10.799.000
Tổng tiền hoàn trả nếu cam kết sử dụng trong 24 tháng 3.490.000 4.920.000 6.830.000
Tổng tiền hoàn trả nếu cam kết sử dụng trong 12 tháng 1.745.000 2.460.000 3.415.000
Số tiền hòa trả hàng tháng 145.417 205 284.583
(ngay từ tháng đầu tiên)
Tiền cước thanh toán tối thiểu/tháng tháng (= giá gói – số tiền được hoàn trả) 254.583 345 365.417

Hòa mạng và đăng ký sử dụng gói cước trả trước iSurf và iSurf0:

1. Gói iSurf:

iPhone 3GS-8Gb
Giá bán máy (đã gồm VAT) 11.299.000
Giá gói cước trả trước/01 năm 1.400.000
Tổng số tiền cần thanh toán 12.699.000
Tiền cước được sử dụng miễn phí/năm 3.200.000
Tiền cước được sử dụng/tháng * 200.000 đ
+ 500Mb

(*Chưa bao gồm 200.000 đồng có trong TK ngay khi hòa mạng)

2. Gói iSurf0 (gói cước không cam kết):

iPhone 3GS-8Gb
Giá bán máy (đã gồm VAT) 11.299.000
Giá gói cước trả trước/01 năm 0 đ
Tổng số tiền cần thanh toán 11.299.000
Dung lượng Data miên phí/tháng 500Mb
( trong vòng 12 tháng)

Theo VinaPhone

Bảng giá iPhone 4

Hòa mạng và đăng ký sử dụng gói cước trả sau iTouch:

1. Khách hàng cá nhân:

Gói cước iPhone trả sau (đồng, gồm VAT) iTouch 1 iTouch 2 iTouch 3
Giá máy đã gồm VAT
iPhone 4-16Gb 13.099.000 13.099.000 13.099.000
iPhone 4-32Gb 15.299.000 15.299.000 15.299.000
Số tiền cước ứng trước khi hòa mạng 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Tổng phải thanh toán khi hòa mạng
iPhone 4-16Gb 14.299.000 14.299.000 14.299.000
iPhone 4-32Gb 16.499.000 16.499.000 16.499.000
Cam kết sử dụng 24 tháng với iPhone 4

Tổng tiền hoàn trả trong 24 tháng

(= đặt cọc cước + tổng khuyến mãi cước)

4.690.000 6.120.000 8.030.000
Số tiền hòa trả hàng tháng, ngay từ tháng đầu tiên 195.417 255.000 334.583
Tiền cước thanh toán tối thiểu/tháng tháng (= giá gói – số tiền được hoàn trả) 204.583 295.000 315.417
Cam kết sử dụng 12 tháng với iPhone 4

Tổng tiền hoàn trả trong 12 tháng

(= đặt cọc cước + tổng khuyến mãi cước)

2.945.000 3.660.000 4.615.000

Số tiền hòa trả hàng tháng

(ngay từ tháng đầu tiên)

245.417 305.000 384.583
Tiền cước thanh toán tối thiểu/tháng tháng (= giá gói – số tiền được hoàn trả) 154.583 245.000 265.417

Khách hàng là doanh nghiệp hoặc cá nhân có mức cước trung bình hàng tháng từ 1triệu đồng trong vòng 12 tháng gần đây:

Gói cước iPhone trả sau (đồng, gồm VAT) iTouch 1 iTouch 2 iTouch 3
Tổng phải thanh toán khi hòa mạng
iPhone 4-16Gb 13.099.000 13.099.000 13.099.000
iPhone 4-32Gb 15.299.000 15.299.000 15.299.000
Tổng tiền hoàn trả nếu cam kết sử dụng trong 24 tháng 3.490.000 4.920.000 6.830.000
Tổng tiền hoàn trả nếu cam kết sử dụng trong 12 tháng 1.745.000 2.460.000 3.415.000

Số tiền hòa trả hàng tháng

(ngay từ tháng đầu tiên)

145.417 205.000 284.583
Tiền cước thanh toán tối thiểu/tháng tháng (= giá gói – số tiền được hoàn trả) 254.583 345.000 365.417

Hòa mạng và đăng ký sử dụng gói cước trả trước iSurf :

iPhone 4 16Gb iPhone 4 32Gb
Giá bán máy (đã gồm VAT) 13.699.000 16.099.000
Giá gói cước trả trước/01 năm 1.400.000 1.400.000
Tổng số tiền cần thanh toán 15.099.000 17.499.000
Tiền cước được sử dụng miễn phí/năm 3.200.000 3.200.000
Tiền cước được sử dụng/tháng * 200.000 đ 200.000 đ
+ 500Mb + 500Mb

Theo VinaPhone

Theo Quốc Huy (Sohoa)