Viettel ứng dụng phần mềm nhận dạng CMT

Viettel ứng dụng phần mềm nhận dạng CMT ảnh 1

Mục tiêu của dự án là xây dựng một phần mềm cho phép nhận dạng các thông tin trên ảnh của CMT được quét vào hệ thống từ một máy quét ảnh thông thường.

Sau khi nhận dạng các thông tin (số CMT, họ và tên, nguyên quán, ngày cấp, nơi cấp), phần mềm sẽ thực hiện tách các thông tin dạng ảnh trên ảnh CMT quét vào và đưa ra thông tin dạng text có thể xử lý được làm đầu vào cho các hệ thống quản lý cần đến thông tin CMT của người dùng. Đến nay, Viettel đã đưa phần mềm này ứng dụng trong Quản lý Hồ sơ điện tử nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng. Phần mềm đã nhận dạng được các thông tin trên CMT với độ chính xác nhận dạng là gần 90%.

Theo VT (ICTnews)