Viettel đạt doanh thu 1,2 tỷ USD ở nước ngoài

Viettel đạt doanh thu 1,2 tỷ USD ở nước ngoài ảnh 1

Trung tâm điều hành mạng toàn cầu của Viettel

Theo báo cáo, năm 2014, Viettel đạt mức tăng trưởng rất cao 20% so với mức tăng trưởng chung của các doanh nghiệp. Doanh thu đạt 197.000 tỷ đồng, tăng trưởng trên 20%, lợi nhuận trước thuế đạt 42.000 tỷ đồng, tăng trưởng 15%. Đặc biệt là Viettel tạo ra công ăn việc làm cho gần 80.000 người trên toàn cầu.

Viettel đã củng cố vững chắc vị trí là doanh nghiệp viễn thông dẫn đầu và Tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu khi chiếm tới 12% doanh thu và 23% lợi nhuận của toàn bộ gần 1000 doanh nghiệp nhà nước.

Trong năm đã khai trương dịch vụ thêm 2 nước Peru và Cameroon. Hiện tại Viettel đã đầu tư tại 9 quốc gia với tổng dân số 175 triệu dân, gần gấp đôi dân số Việt Nam. Tổng doanh thu nước ngoài tăng trưởng 25% và đạt 1,2 tỷ đôla Mỹ, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 156 triệu đôla và tăng trưởng 32%. Tính đến nay, thị trường nước ngoài đã mang về 278 triệu đôla lợi nhuận cho đất nước.

Năm 2015, Viettel tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao 20%, đạt doanh thu 230.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 15%, năng suất lao động tăng 15%. Viettel cũng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao đến 2020.

Viettel tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các chuyển dịch chiến lược. Đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ băng siêu rộng, Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi ngõ ngách của đời sống. Tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế. Tăng cường đầu tư về chiều sâu cho nghiên cứu, sản xuất thiết cả dân sự và quân sự.