Việt Nam sản xuất màn hình iPhone, iPad

Wintek là một trong hai nhà sản xuất trên thế giới sản xuất màn hình cảm ứng cho iPad. Sản phẩm này được đánh giá là công nghệ cao nhất về màn hình, thuộc danh mục được nhiều nước khuyến khích, mời gọi đầu tư.

Giai đoạn 1, Wintek dự kiến đầu tư khoảng 100 triệu USD, sau đó sẽ mở rộng quy mô, thu hút khoảng 30.000 lao động.

Theo C.V.KÌNH (Tuổi Trẻ)