Việt Nam hiện có hơn 116 triệu thuê bao di động

Việt Nam hiện có hơn 116 triệu thuê bao di động ảnh 1

Trong 11 tháng, cả nước có 10,4 triệu thuê bao di động mới. Ảnh: P.M

Trong đó, thuê bao cố định qua 11 tháng chỉ “ì ạch” ở mức 45,5 nghìn, còn thuê bao di động là 10,4 triệu (nếu so với 9,3 triệu thuê bao di động tính đến tháng 10/2011 thì trong tháng 11, cả nước đã tăng thêm 1,1 triệu thuê bao).

Như vậy, số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 11/2011 ước tính đạt được 131,7 triệu thuê bao, gồm 15,5 triệu thuê baocố định và 116,2 triệu thuêbao di động.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, số thuê bao Internet băng rộng trên cả nước tính đến cuối tháng 11/2011 ước tính đã đạt 4,2 triệu thuê bao, tăng 16,3% so với cùng thời điểm năm trước.

Về số người sử dụng Internet tại thời điểm cuối tháng 11/2011, Tổng cục Thống kê ước tính đạt khoảng 32,3 triệu người, tăng 20,1% so với cùng thời điểm năm trước. Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông qua 11 tháng ướctính đạt 147,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo Phan Minh (ICTnews)