Ứng dụng YouTube Go cho người xài Wi-Fi chậm

Ứng dụng YouTube Go cho người xài Wi-Fi chậm ảnh 1

Để cài đặt, bạn hãy truy cập vào địa chỉ https://goo.gl/LRKcTx. Khi chọn một video bất kỳ, bạn có thể nhấn Play để xem, lưu lại video với chất lượng tiêu chuẩn (Standard) hoặc thấp, dễ dàng chia sẻ với bạn bè thông qua tùy chọn Saved ở góc trên bên phải.