Ứng dụng trên Android vượt mặt iOS

Ứng dụng trên Android vượt mặt iOS ảnh 1

Tính đến hết năm 2014, kho ứng dụng Google Play dành cho Android có khoảng 1,43 triệu ứng dụng, so với 1,21 triệu ứng dụng trên App Store của Apple. Theo một số dự đoán, các ứng dụng trên Google sẽ tiếp tục chiếm ưu thế và tăng mạnh trong năm 2015.

NV