Ứng dụng theo dõi sự kiện trên Facebook

Ứng dụng cho phép người dùng có thể sắp xếp công việc và chuẩn bị kế hoạch cho sự kiện hiệu quả hơn. Người dùng cũng có thể tìm kiếm thêm các sự kiện mới diễn ra trong khu vực của mình hoặc tại bất kỳ đâu. Ứng dụng Facebook Events dành cho người dùng iOS hiện đã có mặt trên App Store tại Mỹ.

Đọc thêm