Bảo mật vân tay chưa chắc hay!

Bảo mật vân tay chưa chắc hay!
(PL)- Bảo mật bằng dấu vân tay được xem là giải pháp bảo mật hữu hiệu nhưng nếu không cẩn thận thì cũng có thể là mồi ngon cho hacker.

Huawei VN tặng laptop giúp xây dựng chính quyền điện tử

Huawei VN tặng laptop giúp xây dựng chính quyền điện tử
(PLO)- Các phòng máy tính xách tay do Huawei trao tặng được sử dụng để phục vụ công tác đào tạo ứng dụng CNTT cho các cán bộ, công viên chức của tỉnh Lào Cai và Yên Bái, trong việc dạy và học tại Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Yên Bái.