Ứng dụng lọc thư mới của Google

Ứng dụng lọc thư mới của Google ảnh 1

Theo đó, Inbox sẽ sắp xếp thư trong hộp thư của người dùng thành các “cụm”. Tức là các email cùng loại tự động sắp xếp thành một “cụm” có gắn nhãn hoặc thư mục. Đây là cách giúp người dùng tiết kiệm thời gian một cách đáng kể. Inbox sẽ tương thích với các điện thoại Android hoạt động trên phiên bản 4.1 hoặc mới hơn và phiên bản iOS 7 trở lên.

NV