Ứng dụng kiểm soát số lần mở điện thoại

Ứng dụng kiểm soát số lần mở điện thoại  ảnh 1

Checky cũng sẽ hiển thị những nơi nào mà người dùng đã mở smartphone lên để dùng. Ứng dụng cũng có tính năng thông báo tổng số lần mở smartphone lên cho người dùng vào mỗi 12 giờ tối. Hiện tại thì Checky đang cho tải về miễn phí trên App Store và Google Play.

TB