Ứng dụng iOS phải hỗ trợ 64-bit

Ứng dụng iOS phải hỗ trợ 64-bit  ảnh 1

Apple cho biết bằng cách sử dụng X code được thiết lập theo “kiến thức tiêu chuẩn”, họ có thể xây dựng một hệ nhị phân duy nhất cho cả hệ 32-bit và 64-bit. Quy định mới của Apple sẽ không làm ảnh hưởng đến các iPhone đời cũ vì các ứng dụng có thể tải về 32-bit runtime để tương thích ngược với các thiết bị này.

NV