Ứng dụng đồng tính bị cấm cửa

Samsung đã cố tình gỡ bỏ ứng dụng đồng tính Hornet trên cửa hàng South Korean vào năm 2013 với lý do pháp luật địa phương không cho phép nội dung LGBT (cộng đồng người đồng tính).

Ngoài Hornet ra thì còn rất nhiều ứng dụng LGBT khác trên Google Play cũng bị gỡ. Đơn cử như Jack’d, một ứng dụng hẹn hò đồng tính cũng đã bị Google xóa khỏi cửa hàng ứng dụng tại Hàn Quốc và không có thông báo nào được gửi đến nhà phát triển.

MINH HOÀNG

Đọc thêm