Ứng dụng của Samsung quá tệ

Ứng dụng của Samsung quá tệ ảnh 1

Đơn cử như ứng dụng ChatOn, Strategy Analytics thực hiện trên 250 người dùng Galaxy S3 và Galaxy S4 cho thấy mỗi tháng một người dùng chỉ dành ra… 6 giây trên ứng dụng này. Các ứng dụng khác như S Memo, S Voice chỉ đạt dưới bốn phút/tháng. Trong khi đó ứng dụng được ưa chuộng như Instagram có thời lượng sử dụng lên tới 151 phút/tháng. Các ứng dụng được ưa thích như PlayStore, Google Search và YouTube có tổng thời lượng sử dụng trung bình hơn 200 phút/tháng.

BH