UBND TP Hà Nội và Microsoft hợp tác phát triển CNTT

Đồng hành cùng Microsoft, sự kiện này bổ sung bước tiến quan trọng, củng cố cam kết của lãnh đạo Hà Nội trong việc xây dựng kế hoạch phát triển CNTT của thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Với bề dày và kinh nghiệm chuyên sâu về xây dựng, triển khai các giải pháp CNTT, Microsoft có vai trò là tập đoàn tư vấn tin cậy hàng đầu về CNTT cho nhiều Chính phủ trên toàn cầu”, Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại lễ ký. 

Theo thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ hợp tác trong những lĩnh vực sau: 

1. Microsoft tham gia tư vấn, hỗ trợ các ứng dụng CNTT để xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng thành phố thông minh về các phương diện đô thị thông minh - hiện đại - an toàn, y tế, giáo dục, phân tích dữ liệu lớn, triển khai giải pháp đám mây lai, đào tạo nguồn nhân lực CNTT và cập nhật công nghệ mới nhất cho lãnh đạo thành phố.

2. Hỗ trợ phát triển ngành CNTT, thúc đẩy khởi nghiệp thông qua tổ chức các cuộc thi sáng tạo, cung cấp công cụ phần mềm và hạ tầng đám mây miễn phí cho các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp về CNTT.

3. An toàn thông tin: Giới thiệu giải pháp an ninh thông tin mạng (Cyber Security) cùng kinh nghiệm triển khai trên toàn cầu của Microsoft.

UBND TP Hà Nội và Microsoft hợp tác phát triển CNTT

UBND TP Hà Nội và Microsoft hợp tác thúc đẩy phát triển CNTT

Là một phần trong thỏa thuận, Microsoft cũng cam kết sẽ hỗ trợ thủ đô triển khai những hoạt động liên quan đến giáo dục đào tạo. Cụ thể là phối hợp sở GD&ĐT tổ chức các cuộc thi giáo viên sáng tạo trên các trường phổ thông và đại học trên địa bàn thành phố, nâng cao năng lực giảng dạy CNTT.

Đọc thêm