Twitter gặp sự cố không thể đăng nhập

Khi truy cập vào Twitter bằng các thiết bị Android, người dùng đã bị đăng xuất khỏi tài khoản và yêu cầu đăng nhập lại. Tuy nhiên, lúc đăng nhập lại thì Twitter từ chối và đưa ra lỗi “please try again later”. Trong thực tế, sự cố này còn xảy ra trên Tweetdeck, nhưng lạ thay, những tài khoản đăng nhập được lại hiển thị ngày giờ không chính xác thay vì là 29-12-2014.

Trên trang chính thức của mình, Twitter nói rằng họ đã ý thức được vấn đề này và các kĩ sư đang làm việc để giải quyết sự cố. Tuy nhiên, dịch vụ Twitter vẫn bình thường cho người dùng trình duyệt trên máy tính.

Twitter gặp sự cố không thể đăng nhập ảnh 2

Đọc thêm