Google phát triển dự án “vải thông minh”

Google phát triển dự án “vải thông minh”
(PLO) – Trong tương lai không xa nữa, việc sử dụng smartphone sẽ bị đẩy lùi đi, tạo ra cách sử dụng mới mà người dùng không cần phải rút smartphone ra để sử dụng khi đang đi ngoài đường hoặc đang ở xa chiếc smartphone…
Xem thêm