Tự tạo theme độc đáo trên Google Chrome

Đầu tiên, bạn cần cài đặt My Chrome Theme tại địa chỉ http://goo.gl/5YQWb (tương thích Google Chrome, Cốc Cốc hay các trình duyệt sử dụng mã nguồn mở Chromium).
Bước 1: Bạn chọn một hình ảnh cá nhân từ máy tính hoặc sử dụng webcam để ghi lại, sau đó tải lên và sử dụng các tùy chọn có sẵn để điều chỉnh vị trí hay áp dụng các hiệu ứng ảnh lên hình. Những thay đổi này sẽ được hiển thị ngay trên tab mới của trình duyệt để bạn tiện theo dõi.

Tự tạo theme độc đáo trên Google Chrome ảnh 1

Bước 2: Bạn nhấp vào các biểu tượng cây cọ để thay đổi lại màu sắc của các tab đang hoạt động, màu nền của tab, màu viền và màu nền của trình duyệt. Khi đã hoàn tất, bạn chuyển sang bước 3 để đặt tên cho theme (chủ đề) và thêm một vài lời mô tả nếu muốn. Lưu ý rằng các mô tả sẽ được hiển thị nếu bạn chia sẻ theme với người khác.
Sau đó, bạn có 2 lựa chọn là cài đặt theme làm chủ đề mặc định hoặc chia sẻ nó. Nếu chọn cài đặt, một tập tin mở rộng Chrome được tạo ra và hiển thị hộp thoại cài đặt cho bạn, khi đã đồng ý với các điều khoản, màu sắc và mọi thứ bạn đã thiết lập sẽ được tự động áp dụng lên trình duyệt.

Tự tạo theme độc đáo trên Google Chrome ảnh 2

Để sử dụng lại theme mặc định, bạn gõ vào thanh địa chỉ chrome://settings/, tìm đến mục Hình thức (Theme) và chọn Đặt lại về chủ đề mặc định.

Tự tạo theme độc đáo trên Google Chrome ảnh 3