Từ 30-3: chặn game online từ 22 giờ - 8 giờ nơi công cộng

Theo đó, việc cung cấp game online tại các đại lý Internet và các điểm Internet công cộng phải tạm ngừng từ 22g-8g sáng hôm sau.

Trước khi có hướng dẫn nêu trên, theo tìm hiểu của PV, đã xảy ra tình trạng không thống nhất áp dụng thời gian tạm ngừng cung cấp game online. Có nơi yêu cầu cắt Internet từ 23g đến khoảng 5g sáng hôm sau để quản lý game online, có nơi áp dụng tạm ngừng game online từ 22g-8g sáng hôm sau. Tình trạng này gây lúng túng trong áp dụng các biện pháp kỹ thuật để quản lý giờ giấc cung cấp game online.

Cũng tại văn bản nêu trên, Bộ Thông tin - truyền thông yêu cầu trước ngày 30-3, các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) triển khai chặn việc truy cập đến các game online từ đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng do ISP đang quản lý trong khoảng thời gian từ 22g-8g sáng hôm sau.

Việc quy hoạch, sắp xếp dải địa chỉ truy cập game online của các đại lý Internet, yêu cầu các ISP phải hoàn thành trước ngày 15-3.

Theo QUỐC THANH (TTO)

Đọc thêm