Trò chuyện nhanh hơn với Messenger Code

Đầu tiên, bạn cần nâng cấp ứng dụng Messenger, sau đó truy cập vào mục thông tin cá nhân.

Lúc này bạn sẽ thấy xuất hiện một vòng tròn có ảnh đại diện và các ký hiệu bao quanh, đây chính là Messenger Code của bạn. Để trò chuyện với người khác, bạn chỉ cần nhấn vào nút Scan Code rồi quét mã của họ.

Đọc thêm