Trả lời tin nhắn ngay trên màn hình khóa iPhone

Các thông báo (notification) hiển thị trên màn hình khoá của iPhone đều có thêm tuỳ chọn đi kèm cho phép người dùng tương tác với chúng, cơ bản nhất là tuỳ chọn Dismiss (nút hình chữ “x”) giúp ẩn notifcation tạm thời.

Một số ví dụ về các tuỳ chọn của các notification trên các ứng dụng phổ biến.

Trả lời tin nhắn ngay trên màn hình khóa iPhone ảnh 1

Với tin nhắn SMS, người dùng sẽ có tuỳ chọn Reply giúp trả lời tin nhắn mà không cần mở khoá màn hình. Khi chọn Reply, bàn phím của iPhone sẽ xuất hiện để bạn nhập nội dung trả lời.

Trả lời tin nhắn ngay trên màn hình khóa iPhone ảnh 2

Tương tự, người dùng sẽ có các tuỳ chọn như Mark as complete (đánh dấu hoàn thành), Snooze (nhắc lại sau)… đối với các nhắc nhở từ các ứng dụng ghi chú hoặc từ Calendar.

Trả lời tin nhắn ngay trên màn hình khóa iPhone ảnh 3

Nếu sử dụng Facebook Messenger, bạn sẽ có thêm tuỳ chọn Mute để ẩn tin nhắn từ một người phiền phức nào đó. Lưu ý khi chọn tuỳ chọn Mute thì tin nhắn của người đó sẽ bị ẩn khỏi màn hình khoá cho đến khi bạn mở Facebook Messenger và chọn Unmute.

 

Đọc thêm