Tổng điều tra Internet, dịch vụ điện thoại và phương tiện nghe nhìn

Theo đó, cuộc điều tra lần  này sẽ nhằm đánh giá hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe – nhìn trong toàn quốc để tổng kết tình hình thực hiện chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006 – 2010 theo Quyết định số 74/của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015.

Tổng điều tra Internet, dịch vụ điện thoại và phương tiện nghe nhìn ảnh 1

Nhiều bạn trẻ truy cập dịch vụ Internet

Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, cuộc điều tra lần này sẽ tiến hành trên phạm vi rộng, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với việc thu thập thông tin đến từng hộ gia đình, từng thôn bản và các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng trên toàn quốc.

Theo kế hoạch, thời điểm điều tra dự kiến là ngày 1 - 5 - 2010. Việc tổng hợp, báo cáo, công bố kết quả điều tra sẽ diễn ra vào quý III-2010. Dự kiến có ba loại phiếu điều tra chủ yếu: Phiếu khảo sát điện thoại, Internet và nghe – nhìn tại xã, phường, thị trấn áp dụng đối với 11.110 xã, phường, thị trấn trên toàn quốc; phiếu khảo sát ở tổ chức dân cư cấp dưới xã sẽ áp dụng đối với khoảng 142.000 thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên toàn quốc; phiếu khảo sát hạ tầng và dịch vụ viễn thông sẽ được thực hiện tại các trung tâm xã trên toàn

Theo N.X (CAO)