Thời của taxi công nghệ cao

Thời của taxi công nghệ cao
Dịch vụ gọi taxi công nghệ cao thông qua smartphone bắt đầu tấn công vào thị trường Việt Nam khoảng 1-2 tháng gần đây và thu hút được lượng người dùng lớn.