Tốc độ Internet Việt Nam: 374 Kbps, 1,7 Mbps hay 9,79 Mbps?

Tốc độ Internet Việt Nam: 374 Kbps, 1,7 Mbps hay 9,79 Mbps? ảnh 1

Nghiên cứu này xếp loại 224 quốc gia về tốc độ Internet và tỷ lệ các lượt download thành công. Các kết quả dựa trên dữ liệu từ 27 triệu lượt tải về với tổng số dung lượng 35 Petabyte và được tiến hành tại 224 quốc gia trên toàn thế giới. Nghiên cứu được thực hiện trên 20 triệu máy tính từ tháng 1- 6/2011.

Kết quả cho thấy, Hàn Quốc đang là quốc gia có tốc độ kết nối Internet nhanh nhất thế giới, với tốc độ trung bình lên đến 2.202KBps. Đứng thứ 2 trong danh sách các quốc gia có tốc độ kết nối Internet nhanh nhất là Romani, với tốc độ trung bình đạt 1.909KBps.

Cũng theo kết quả nghiên cứu của Pando Network, Việt Nam đạt tốc độ kết nối Internet trung bình 374KBps, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á khi các quốc gia khác như Thái Lan (268 KBps), Philippine (213 KBps), Indonesia (129 KBps), Singapore (335 KBps) và cao thứ 3 tại Châu Á chỉ sau Hàn Quốc (2.202 KBps) và Nhật Bản (1.364 KBps).

Tuy nhiên, báo cáo tốc độ mạng Internet toàn cầu quý 2 năm 2010 của Akamai cho biết, tốc độ mạng Việt Nam lại đạt ở mức 1,7 Mbps, thấp hơn mức trung bình 1,8 Mbps của thế giới và đứng thứ 32/50 quốc gia được khảo sát. Trong đó, so với 6 nước trong khu vực Đông Nam Á được khảo sát, Việt Nam đứng sau Thái Lan (2,90 Mbps), Singapore (3,1 Mbps) và trên Malaysia (1,19 Mbps), Philippine (0,90 Mbps), Indonexia (0,63 Mbps). Cụ thể, Việt Nam có đến hơn 70% kết nối mạng có tốc độ từ 256 Kbps cho đến 2 Mbps và chỉ có khoảng hơn 2% kết nối tốc độ lớn hơn 5 Mbps. Mặc dù báo cáo Internet toàn cầu quý 1/2011 của Akamai không có tên Việt Nam và Thái Lan trong danh sách nhưng tốc độ Internet trung bình của Malaysia và Singapore đã tăng lên lần lượt là 1,6 Mbps và 4,2 Mbps.

Còn theo trang web NetIndex (trang web thống kê dựa trên kết quả đo của Speedtest.net), tốc độ tải xuống Internet Việt Nam đang ở mức 9,79 Mbps (đứng thứ 39 trên tổng số 180 quốc gia trên thế giới) và tải lên đạt 5,47 Mbps (đứng thứ 22/180 quốc gia). Kết quả này dựa trên 365.631 địa chỉ IP Việt Nam qua 1.459.262 lượt đo tốc độ. Trong đó, căn cứ theo địa chỉ IP, Hà Nội có tốc độ tải về nhanh nhất Việt Nam với tốc độ 10,08 Mbps, Hồ Chí Minh (9,16 Mbsp) và Cần Thơ (6,55 Mbps) lần lượt đứng ở vị trí thứ 2, 3.

Cũng theo Speedtest, tại Hà Nội, mạng Internet của CMC có tốc độ tải xuống cao nhất là 16,64 Mbps, trong khi mạng VNPT đạt 15,60 Mbps, cao hơn mạng FPT có tốc độ 10,35 Mbps. Còn ở TP Hồ Chí Minh, mạng CMC vẫn đạt tốc độ cao nhất (28,19 Mbps), đứng thứ 2 là mạng của EVN Telecom với tốc độ 10,69 Mbps, mạng FPT Telecom và VNPT chỉ đứng vị trí thứ 3 và 5 do tốc độ chỉ đạt 10,17 Mbps, 7,73 Mbps.                                   

Theo TP (ICTnews)