Tính năng thông báo an toàn của Facebook

Tính năng thông báo an toàn của Facebook ảnh 1

Tính năng mới cho phép người dùng có thể thông báo cho bạn bè và người thân biết là họ vẫn ổn sau khi thiên tai đã đi qua. Nếu người dùng đã an toàn, họ có thể chọn “I’m Safe” và một thông báo sẽ được cập nhật. Hiện tính năng mới của Facebook có thể dùng trên phiên bản web.

TB