Tính năng giúp bảo vệ bạn khỏi ứng dụng độc hại

Hiện tại tính năng này chỉ mới được tích hợp trên Google Play Services và nó sẽ sớm được đưa vào Google Play. Người dùng có thể truy cập vào tính năng này bằng cách vào Settings > Google > Security > Verify Apps. Về cơ bản, Play Protect sẽ thường xuyên kiểm tra các ứng dụng và thiết bị nhằm phát hiện kịp thời các hành vi nguy hại, đồng thời thông báo cho người dùng về các rủi ro được tìm thấy.

Đọc thêm