Tin tặc tấn công mạnh vào người dùng Android

Tin tặc tấn công mạnh vào người dùng Android ảnh 1

Trong năm 2014, số lượng các cuộc tấn công sử dụng phần mềm độc hại nhắm vào người dùng Android trên thế giới tăng 3,25 lần so với năm 2013, từ 711.993 lên 2.317.194 lần tấn công. Tổng số người dùng bị tấn công tăng 3,64 lần, từ 212.890 lên 775.887 cuộc tấn công. Theo đó, Trojan-SMS được sử dụng trong 2.217.979 cuộc tấn công với 750.327 nạn nhân.

TB