Tìm kiếm tài năng thông qua Giải thưởng CNTT-TT lần thứ 10

Trải qua 10 năm, giải thưởng đã mở rộng từ bốn nhóm lên sáu nhóm xét chọn cho các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT, triển khai ứng dụng CNTT-TT và các sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc.

Ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở TT&TT phát động Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM 2018. Ảnh: TIỂU MINH

TP.HCM đang trong quá trình triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Đô thị thông minh sẽ tạo cơ hội để thành phố đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, tận dụng dữ liệu mở để hợp tác cùng xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm có giá trị cao, kiến tạo môi trường khuyến khích sáng tạo và khởi nghiệp trên nền tảng dữ liệu mở.

Đồng thời, thông qua việc hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính và tăng cường hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực, đô thị thông minh sẽ góp phần đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, hướng đến kinh tế tri thức, kinh tế số; nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc và cuối cùng là tăng cường sự tham gia quản lý của người dân, tổ chức.

Giải thưởng CNTT-TT TP.HCM được xét và trao tặng cho sáu nhóm phân chia theo các lĩnh vực sau:

Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu

Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu

Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu

Nhóm 4: Đơn vị có ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu

Nhóm 5: Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT thành phố

Nhóm 6: Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10-8-2018 đến ngày 1-10-2018, sau đó ban tổ chức sẽ tiến hành đánh giá các bài dự thi đến ngày 9-11-2018. Lễ trao Giải chính thức dự kiến vào ngày 15-12-2018.

 

Đọc thêm